Boco - Scholengroep Brussel

BOCO steunt het Gemeenschaps- en officieel onderwijs in Brussel

  • Vergroot letter grootte
  • Standaard letter grootte
  • Verklein letter grootte
Boco

Welkom

NIEUWS

 Zoals gevraagd door de Algemene Vergadering werd op 22 april 2015 een nieuwe vzw opgericht BOCO Arts (Brusselse organisatie voor cultuur,onderwijs en kunst) met ondernemingsnummer  0629723109 ter ondersteuning van onderwijs en zijn kunstliefhebbers. In overleg met Boco vzw blijven we het vorige rekeningnummer behouden. De reis naar Boedapest en de daguitstappen naar Den Haag en Mons waren succesvol. Voor de reizen naar de Biënnale in Venetië hebben we in juli 21 en in oktober 15 deelnemers.  Op het programma voor 2016 staat onze zesde reis naar New York.  In 2017 is er weer de Biënnale in Venetië, maar ook de Documenta in Kassel. Naast de reizen kan BOCO Arts uiteraard nog andere (kunst)onderwijsondersteunende acties plannen.

 De in september 2014 gepensioneerde Boco-coördinator had de wens uitgedrukt om ook verder nog kunstreizen te kunnen organiseren voor een ondertussen trouw publiek uit de (kunst)scholen. Op 7 november gaf de algemene vergadering hiervoor toelating tot eind augustus 2015. Tegen dan moet echter een nieuwe vzw actief zijn zodat er een duidelijke boedelscheiding komt tussen wat rest van Boco vzw en de opdracht tot het organiseren van reizen. In financieel opzicht wordt deze scheiding al voltrokken vanaf 1 januari 2015 aangezien op die datum de in de loop opgebouwde reserve van ca. 27500 euro zal overgemaakt worden op de nieuwe rekening van Boco vzw waarvan Karin Matthys titularis wordt.  De reserve opgebouwd uit wat de reizigers betaalden blijft in beheer van de huidige Boco-rekening.

 Boco-coördinator Marc Maes is sedert 1 september 2014 met pensioen. Hij wordt opgevolgd door Karin Matthys ( Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  ).  Om de overgang vlot te laten verlopen werden al een aantal tradities verder gezet: een nieuwe EHBO-basiscursus en twee opfrissingscursussen werden al vastgelegd. De literaire avond met Saskia Decoster die Karin Matthys in voortzetting van de traditie sedert 1956 verderzette was een succes. Er is wegens goed beheer een reserve om ook voor de komende jaren een aantal mooie tradities verder te zetten.

Zoals steeds kan u informatie en bedenkingen  over de onderwijsactualiteit volgen op deze website: recente verslagen, reflecties e.d. gaan over jeugdwerkloosheid, ongekwalificeerde uitstroom, de vaste benoeming (ook in het februarinummer van Klasse voor leraren !), het niet meer meetellen van studiejaren bij de berekening van de pensioenleeftijd, neutraliteit die geen onverschilligheid betekent, de kwaliteit van de lerarenopleidingen, planlast, superdiversiteit, de noodzaak aan een seculiere (onderwijs)overheid ...

We doen er alles aan  om voor de continuïteit te zorgen ook na de pensionering van uw toegewijde coördinator: er worden al nieuwe EHBO-cursussen gepland, de economiedag werd aangevraagd, het nieuwjaarconcert, de doordenkertjes e.d.  zijn eveneens in behandeling.

Op 27 september werden tijdens de Europese Talendag van EPOS in het Vlaamse Parlement de ELIT-prijzen uitgereikt voor meertalige projecten met integratie van ICT. We zijn verheugd u te melden dat BOCO/STIMOB de tweede prijs kon wegkapen. Twee schooljaren lang mogen we onszelf dus ELIT noemen in verband met ons project Stimulerend Meertalig Onderwijs Brussel dat reeds van in 2001 loopt. Meer informatie in de rubriek "Inhoudelijke informatie" .

Reizen:  De vijfde kunstreis naar New York was een succes - de optie om te logeren in New Jersey bleek (ook qua prijs) zeer de moeite: mocht u zelf naar die stad trekken, dan kan u zich inspireren op ons programma: zie Nieuws.  Volgend project: Lissabon en Porto  in de voorlaatste week van augustus 2014. Deze reis is ondertussen volgeboekt met 32 deelnemers. Wegens de politieke spanningen gaan we niet verder met een plan voor een bezoek aan Moskou en Sint-Petersburg. De traditionele eindejaarsreis naar Parijs gaat niet door omdat de groepstarieven bij Thalys te duur uitvallen. Tijdig individueel boeken kan u tickets opleveren tegen de helft van de groepstarieven ! Dank voor uw begrip.

In het kader van Boco werken we ook mee aan de mogelijkheid om een vergelijkend eenheidsvak levensbeschouwingen ... tot stand te brengen. Een Memorandum over LEF aan de Vlaamse partijen werd kort voor de nieuwjaarsvakantie verzonden. U kan alle nieuws hierover  volgen op www.levensbeschouwingen.be . Deze idee leeft ook internationaal: zie ons verslag van een studiedag aan de ULB over het Franstalig onderwijs in België en over twee congresdagen op 20 en 21 maart ivm het eenheidsvak in internationaal perspectief.


MEER OVER BOCO E.A.

De op deze website verzamelde informatie, verwijzingen en bedenkingen binden op geen enkele manier de Scholengroep Brussel het GO of de Raad van Bestuur van Boco vzw. Ze zijn uitsluitend bedoeld ter reflectie. De opdrachten van Boco staan beschreven in de statuten (Zie: "Alles over Boco"). Sedert 01 01 2011 geldt voor de voormalige BOCO-coördinator - nu stafmedewerker en cultuurcoördinator van de Scholengroep Brussel - de overeenkomst van de Scholengroep met de VGC; u vindt deze overeenkomst eveneens onder "Alles over Boco". Het is immers zo dat Marc Maes zowel de taken van de overeenkomst met de VGC binnen de stafdiensten als de eindbesteding van restgelden van BOCO als dubbele taak heeft.

Evenmin kunnen de informatie- en gedachtenwisselingen binnen de "Doordenkertjes" die de Scholengroep/uitdovend Boco organiseert samen met de Pedagogische Begeleidingsdienst GO als bindend gezien worden voor het GO of de Scholengroep. Ze kunnen, hopen we toch gezien de grote belangstelling, net als de onderwijsinformatie op deze website, wel nuttig zijn in de voorbereiding van overleg en voorbereiding van beslissingen op hoger echelon.

Op deze sedert juni 2009 vernieuwde website kan u zoeken op kernwoorden, kan u de artikels rechts boven aanklikken voor een printvriendelijke versie of het doorzenden aan anderen,  en blijft de site steeds actueel.

Dankzij een terechte én milde uitbetaling door de VGC van de activiteitensubsidie voor 2010 op 3 september 2012 kunnen we weer een aantal mogelijkheden aan de scholen aanbieden: we geven een overzicht in de tekst "Boco herleeft" in de rubriek "Nieuws". We houden ons daarbij zoveel mogelijk aan de nieuwe opdrachten die gelden voor de Scholengroep Brussel.


Tussen de bedrijven door brengen we een aantal "blijvende" pagina's uit de oude website druppelsgewijs over . Zo vindt u onder Inhoudelijke informatie enkele recent bijstuurde overzichten rond "Brussel in thema's", ter inspiratie van verkenningen met personeelsleden en leerlingen van de bijzonder rijke leeromgeving die Brussel wel is.

Artikels in de rubriek "Nieuws" blijven ongeveer een maand daar staan. Nadien vindt u ze terug onder de diverse rubrieken links op deze pagina, vooral onder "Inhoudelijke informatie". U kan ook steeds zoektermen gebruiken, zoals Bildung, Brussel, canon, citaten, competenties, comprehensief, Doordenkertjes, Europa, evaluatie, filosofie, geschiedenis, GOK, hervorming SO, hoofddoek, huiswerk, identiteit, inschrijven, islam, kennis, kunst, kunstonderwijs, leraren, levensbeschouwing, lliteratuur, loon, meertalig, onderwijs, opera, pensioen, reizen, taal, taalrijkdom, techniek, thuistalen, vaardigheden, vakantie, zittenblijven ...

Nota: alle activiteiten van BOCO staan open voor iedereen die verbonden is aan SGR Brussel GO. Voor de reizen kan U kan uiteraard steeds uw partner of een vriend/in als kamergenoot mee uitnodigen. We blijven een aantal activiteiten verder zetten, zoals geleide bezoeken, een aantal cursussen, kunstreizen, omdat die grotendeels buiten de schooltijden vallen en slechts in geringe mate gebruik maakten van subsidies.

Scholen die een activiteit (mee) door BOCO willen laten organiseren nemen best zo vlug mogelijk contact met ons op. In geen geval komt BOCO tussen voor activiteiten die u volledig zelf organiseerde zonder er BOCO van in het begin bij te betrekken. BOCO werkt ook op maat en bestelling en kan samen met u b.v. projectweken uitwerken, ook in samenwerking met www.go4brussels.be (hier kunnen ook scholen buiten Brussel terecht voor projectweken in hun hoofdstad).

 

Contact

Oudstrijderslaan 200  1140 Evere

02/727 06 79  Fax: 02/702 30 60 (t.a.v. BOCO)  

Zend ons een e-mail: sgr8.boco@g-o.be

Rekeningnummer : 001-3164635-86

IBAN: BE78 0013 16 46 3586

BIC:  GEBABEBB

Abonneren op nieuwsbriefmerk_vgc.jpg